Test na HIV

Każdy się testuje na HIV
_MG_6611

20 LAT DZIAŁAŃ NA RZECZ PROFILAKTYKI HIV/AIDS W POLSCE

Share on Facebook23Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0Email this to someone

W ciągu trzech ostatnich dekad nastąpił znaczny postęp w zakresie diagnozowania, monitorowania i leczenia HIV/AIDS. W Polsce działania na rzecz zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS oraz poprawy jakości życia osób zakażonych prowadzone są od lat 90. Stowarzyszenie Pomoc Socjalna jako jedno z pierwszych w Polsce podjęło ten temat. Organizacja ta od ponad 20 lat prowadzi działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania epidemii HIV i jej negatywnych skutków oraz niesie pomoc osobom zakażonym i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Członkami założycielami Stowarzyszenia była grupa terapeutów, psychologów i lekarzy skupiona wokół Poradni Profilaktyczno-Leczniczej dla Osób Uzależnionych w Warszawie. Na co dzień wszyscy pracowaliśmy z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, żyjącymi z HIV.

Od momentu rozpoczęcia działalności pierwszej Poradni Profilaktyczno-Leczniczej dla Osób Żyjących z HIV/AIDS nasi członkowie pracowali w istniejącym na terenie placówki punkcie testowania w kierunku HIV – opowiada Katarzyna Sikorska, prezes Pomocy Socjalnej – Stowarzyszenie przejęło prowadzenie punktu anonimowego, bezpłatnego testowania na HIV i jako pierwsza w Polsce organizacja uzyskaliśmy od samorządu środki na działanie punktu. Warto podkreślić, że jest to najdłużej w Warszawie realizowany program bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV/AIDS. Rocznie wykonujemy przeszło 700 badań.

Poza profilaktyką HIV/AIDS, Stowarzyszenie Pomoc Socjalna działa także w obszarach redukcji szkód i readaptacji społecznej. Już w roku 1993 uruchomiliśmy pierwszy program mieszkań readaptacyjnych dla osób uzależnionych, które zakończyły terapię w ośrodkach rehabilitacyjnych – mówi Alina Dubik, wiceprezes Pomocy Socjalnej – Jako pierwszej organizacji pozarządowej udało nam się pozyskać środki z Urzędu m.st. Warszawy na prowadzenie programu redukcji szkód. W jego ramach działa punkt wymiany igieł i strzykawek, punkt wydawania prezerwatyw oraz poradnictwo z zakresu bezpieczniejszego seksu i bezpieczniejszego przyjmowania narkotyków. Rocznie wydajemy ok. 20000 zestawów do iniekcji i 10.000 sztuk prezerwatyw, a także ok. 10 ton żywności.

Pomoc Socjalna angażuje się również w inicjatywy dotyczące wypracowywania standardów pracy i planowania działań w obszarze zapobiegania narkomanii i HIV/AIDS. W roku 2003 Stowarzyszenie brało udział w opracowaniu programu zapobiegania HIV/AIDS na lata 2004–2009, tworzonym w Krajowym Centrum ds. AIDS. W roku 2007 członkowie Pomocy Socjalnej uczestniczyli
w opracowywaniu Miejskich Programów dotyczących Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS na terenie Miasta Warszawy. Biorą także udział w działaniach Forum Dialogu Społecznego i Miejskiej Radzie ds. Narkomanii i HIV/AIDS.

Nowoczesne terapie ratują życie zakażonym, ale nie zastąpią edukacji. Dlatego w 2012 roku Stowarzyszenie postanowiło rozszerzyć swoją działalność w dziedzinie profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową o prowadzenie działań edukacyjnych. W poprzednich latach zrealizowaliśmy kampanie edukacyjne „ABC seksu” oraz „Męska rzecz”. W tym roku zdecydowaliśmy się skierować nasz przekaz do osób po 50 r.ż. – opowiada Katarzyna Sikorska – Na podstawie wieloletnich doświadczeń związanych z prowadzeniem punktu testowania możemy stwierdzić, że grupa ta ma stosunkowo niewielką świadomość zagrożeń związanych z zakażeniem HIV.

Osoby po 50-tce rzadko decydują się wykonać test na HIV. Wśród klientów naszego punktu
z tej grupy wiekowej zdecydowanie więcej jest mężczyzn. Część z nich ma za sobą ryzykowne zachowania seksualne. W czasie rozmów z nami bywają zakłopotani swoją beztroską, ale też nierzadko okazuje się, że ryzykowne zachowania wynikały z braku wiedzy na profilaktyki HIV
– zauważa Alina Dubik – Kobiety zgłaszające się do punktów testowania mają natomiast często nieuzasadnione poczucie winy z powodu podejmowanej aktywności seksualnej. Zdarza nam się słyszeć nawet o obawach związanych z tym, że ich intymne kontakty mogłyby zostać potępione przez dorosłe dzieci. Dowodzi to, jak głęboko w naszej świadomości zakorzenione są pewne stereotypy.

Z czego to wynika? Wystarczy rozejrzeć się wokół nas, włączyć telewizję lub otworzyć gazetę. Częściej zobaczymy w nich reklamę, w której 30-letnia córka podaje rodzicom witaminy czy leki poprawiające pamięć. Dużo rzadziej można natrafić na przekaz, w którym pokazane będą osoby dojrzałe cieszące się pełnią życia – tłumaczy Katarzyna Sikorska. Zdaniem ekspertki materiałów, gdzie osoby po 50-tce pokazywane są w kontekstach nawiązujących do seksualności, nie ma prawie wcale, a te, które się pojawiają, często dotyczą przeciwdziałania problemom związanym z potencją.

O seksualności osób dojrzałych mówimy przez pryzmat fizycznych dolegliwości. Tymczasem po ukończeniu 50 r.ż. możemy cieszyć się życiem w wielu aspektach, również w tym seksualnym. Zawsze, bez względu na wiek, ważne jest jednak, aby seks był bezpieczny i pozbawiony ryzyka zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową – dodaje Sikorska.

Kampanie społeczne i działania edukacyjne kierowane są przeważnie do ludzi młodych, jakby z pominięciem faktu, że ryzykowne zachowania zdarzają się każdej grupie wiekowej, a zagrożenie zakażeniem HIV nie mija wraz z wiekiem. Niezwykle ważne jest więc, aby z tymi samymi informacjami dotrzeć do wszystkich grup wiekowych. Same osoby zainteresowane także powinny aktywnie dowiadywać się, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. Brak ryzyka niechcianej ciąży nie oznacza, że nie mogą dotyczyć ich inne skutki nierozważnych decyzji – podkreśla Alina Dubik – Tak samo więc jak namawiamy wszystkich do nierezygnowania z tego ważnego i pięknego aspektu życia, jakim jest seksualność, tak przypominamy, że odpowiedzialnością dorosłych i dojrzałych osób jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo – zarówno własne, jak i partnerów. Świetnym początkiem może być wykonanie testu na HIV.

Comments are closed.